Modlitwa poranna

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast Chwała i Królu Niebieski:
Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć, i będącym w grobach życie dał. (3x)

Chwała Tobie +, Boże nasz, chwała Tobie.
Królu Niebieski, Pocieszycielu,
Duchu Prawdy,
Ty, który wszędzie jesteś
I wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
Przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas od wszelkiej zmazy,
I zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże +, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami! (3x)

Chwała Ojcu + i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przenajświętsza Trójco +, zmiłuj się nad nami.
Panie, oczyść nas z grzechów;
Władco, przebacz nieprawości nasze.
Święty, spójrz na nas i ulecz słabości nasze dla imienia Twego.
Panie, zmiłuj się. (3x)

Chwała Ojcu + i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała
Ojca + i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

Modlitwy poranne - grekokatolickie