Dziękczynienie za Maryję Dziewicę

     Składam Ci dzięki, o Chryste, za to, że dałeś nam swoją Matkę. Wraz ze słowami, które wypowiedziałeś na Krzyżu: Oto syn Twój (J 19, 26), oddałeś Ją w ręce Jana, aby mogła stać się Matką wszystkich ludzi.
     Wielbimy Cię, Panie, ponieważ okazujesz swoją niezmierzoną wielkość w pokorze Twojej niewolnicy. Wybrałeś Ją i przyozdobiłeś wszystkimi łaskami, wyniosłeś ponad anioły i świętych, aby nasza Święta Matka, Maryja, pełna łaski, stała się wspaniałym „cudem” Boga, Ona, do której cała ludność zwraca się z miłością i synowską wdzięcznością.
     Całe stworzenie głosi chwałę Pana. Z potężną pomocą naszej Matki, o Panie, pragniemy rozsypywać po całej ziemi owoce Twego Przymierza miłości z człowiekiem. Chcemy, żeby wszyscy ludzie Cię uznali i wielbili jako Pana i Stwórcę; aby umieli odkryć Twoją obecność w swoim życiu i cel, dla którego zostali stworzeni; aby trudzili się po to, by zajaśniał obraz, który odcisnąłeś z pełną podziwu łaskawością w sercu każdego człowieka. Spraw, dzięki Twojej łasce, aby ten Boski obraz wymalowany w ich duszy, nie został przyćmiony przez nienawiść i przemoc wymierzoną przeciw samemu życiu, a zwłaszcza przeciw temu już poczętemu i jeszcze nie zrodzonemu; ani też przez przewrotność obyczajów lub złudne ucieczki od rzeczywistości, takie jak narkotyki czy rozwiązłość seksualna; ani nawet przez podporządkowanie się naciskowi materialistycznych ideologii różnego rodzaju, które ranią i tłamszą u podstaw godność osoby ludzkiej.
     Prosimy Cię dzisiaj, Panie, aby ci, którzy przestali Cię wielbić, wybierając drogi, które odwodzą od Ewangelii, zmienili swoje postępowanie i powrócili do Ciebie za pośrednictwem Dziewicy Maryi.
     A Ty, Dobra Matko, która zawsze jesteś blisko swoich dzieci i która cierpliwie czekasz na ich powrót do Kościoła, spraw, aby powrócili! Błagamy o to Boga przez Twoje wstawiennictwo!
5 kwietnia 1987
Jan Paweł II
Jan Paweł II: