Wspieraj Kościół

     Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie. Ty, który napełniłeś wszystkich ludzi tajemnica swej nieskończonej miłości, wspieraj Kościół Twojego jedynego Syna. Spraw, by te dni stały się dla niego czasem błogosławieństwa i zbawienia, okresem otwartości i pojednania, czasem wiary i nadziei - w samym „sercu burzy” - bo jesteś wszechmocny i miłosierny. Tobie dzięki na wieki.
     Jezu Chryste, Boże nasz, nasz Zbawicielu i Nadziejo nasza, Ty, który założyłeś Kościół, znak zbawienia dla wszystkich pokoleń po wszystkie wieki, nawiedź go ze swoim zwycięskim Krzyżem, aby siły piekielne go nie przemogły. Oświeć go swoim słowem; prowadź go w poznawaniu; odnów go nauczaniem swojej Ewangelii i mocą Ducha Świętego. Utwierdź go solidnie w wierze; karm swoim chlebem, chlebem prawdy; połącz jego dzieci węzłem miłości i zgody, aby żył Tobą i był świadkiem Twojej miłości. Tobie chwała na wieki.
     Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna, Rozdawco charyzmatów, Ty, który mieszkasz w Kościele i czynisz go świętym przybytkiem, napełnij nas nieskończoną różnorodnością Twych darów, abyśmy mogli być żywymi członkami, którzy pomagają sobie nawzajem w budowaniu Świętego Kościoła. Bądź naszym Pocieszycielem, naszym Przewodnikiem i naszą Mocą. Spraw, byśmy z godnością nosili imię chrześcijan, którym zostaliśmy nazwani, i byśmy byli zdolni świadczyć o Chrystusie i wartości Jego Ewangelii, przenikając nią nasze społeczeństwo. Tobie wszelka cześć na wieki.
     Dziewico Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, która towarzyszyłaś naszemu narodowi w różnych momentach jego życia i strzegłaś go w wierze, przychodzimy do Ciebie, oddajemy naszą drogę życia pod Twoją opiekę i powierzamy ją Twojej macierzyńskiej opiece, abyś pomogła nam przyjąć tchnienie Ducha Świętego i uprosiła kierownictwo Twego Syna. Tobie cześć na wieki.
20 czerwca 1992
Jan Paweł II
Jan Paweł II: