Litania do świętego Jana z Dukli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, módl się za nami.
Święty Janie Kapistranie, założycielu Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, módl się za nami.
Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, rozmiłowany w krzyżu Chrystusowym, módl się za nami.
Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Janie, wierny synu świętego Franciszka, módl się za nami.
Święty Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego, módl się za nami.
Święty Janie, mężu żywej wiary, módl się za nami.
Święty Janie, zawsze pełen chrześcijańskiej nadziei, módl się za nami.
Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości, módl się za nami.
Święty Janie, wzorze pokory i ubóstwa, módl się za nami.
Święty Janie, przykładzie czystości i posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Janie, o wzorowym życiu i obyczajach, módl się za nami.
Święty Janie, wzorze miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
Święty Janie, śpieszący z nieustanną pomocą potrzebującym, módl się za nami.
Święty Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych, módl się za nami.
Święty Janie, przykładzie żarliwej modlitwy i kontemplacji, módl się za nami.
Święty Janie, apostole Królestwa Bożego, módl się za nami.
Święty Janie, hojny szafarzu sakramentów świętych, módl się za nami.
Święty Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku, módl się za nami.
Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokutny, módl się za nami.
Święty Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia, módl się za nami.
Święty Janie, pragnący męczeństwa z miłości ku Bogu, módl się za nami.
Święty Janie, wielki cudotwórco, módl się za nami.
Święty Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych, módl się za nami.
Święty Janie, pocieszycielu smutnych i płaczących, módl się za nami.
Święty Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa, módl się za nami.
Święty Janie, patronie naszego narodu, módl się za nami.
Święty Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju, módl się za nami.
Święty Janie, ozdobo wyznawców Chrystusa, módl się za nami.
Święty Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny, módl się za nami.
Święty Janie, nasz szczególny patronie za życia i po śmierci, módl się za nami.
Święty Janie, chlubo Zakonu Braci Mniejszych, módl się za nami.
Święty Janie, klejnocie Prowincji Ojców Bernardynów, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święty Janie z Dukli.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwy: