Litania do Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Ukochane dziecko Ojca Niebieskiego, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa, módl się za nami.
Czysta gołąbko Ducha Świętego, módl się za nami.
Wybranko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Wierna córko wielkiej Teresy, módl się za nami.
Chlubo i ozdobo Karmelu, módl się za nami.
Anielska siostro nasza, módl się za nami.
Wspomożenie duchowieństwa, módl się za nami.
Orędowniczko dzieci, módl się za nami.
Patronko sierot, módl się za nami.
Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej, módl się za nami.
Patronko chcących oddać się Bogu, módl się za nami.
Miłościwa lekarko chorych, módl się za nami.
Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Matko wielu dusz, módl się za nami.
Matko cudotwórczyni, módl się za nami.
Bohaterko cnót, módl się za nami.
Kielichu błogosławieństwa, módl się za nami.
Wzorze dziecięcej ufności w Bogu, módl się za nami.
Słodki kwiecie, ścielący się pod stopy Jezusa, módl się za nami.
Całopalna ofiaro miłości, módl się za nami.
Jasny promyku niebios, módl się za nami.
Niewinny pierwiosnku Boga, módl się za nami.
Wonna różyczko Dzieciątka Jezus, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Panie, który rzekłeś: Jeśli się nie staniecie jak dzie­ci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy, tak naśladować św. Teresę dziewicę w pokorze i prostocie serca, abyśmy otrzymali na­grodę wieczną. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Modlitwy: