Litania o Najsłodszym Imieniu Jezus

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu najpotężniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmocniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najdoskonalszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najchwalebniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu cudowny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najwdzięczniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najpokorniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcichszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu miłośniku nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu miłośniku pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu zwierciadło żywota, zmiłuj się nad nami.
Jezu wizerunku cnót, zmiłuj się nad nami.
Jezu ozdobo obyczajów, zmiłuj się nad nami.
Jezu gorliwy dusz Miłośniku, zmiłuj się nad nami.
Jezu ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu wesele serdeczne, zmiłuj się nad nami.
Jezu słodki Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu Pocieszycielu strapionych, zmiłuj się nad nami.
Jezu jaśniejszy nad słońce, zmiłuj się nad nami.
Jezu piękniejszy nad księżyc, zmiłuj się nad nami.
Jezu świetniejszy nad gwiazdy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu rozkoszny, zmiłuj się nad nami.
Jezu czcigodny, zmiłuj się nad nami.
Jezu skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu perło kosztowna, zmiłuj się nad nami.
Jezu skarbnico doskonałości, zmiłuj się nad nami.
Jezu dobry Pasterzu owiec, zmiłuj się nad nami.
Jezu gwiazdo morska, zmiłuj się nad nami.
Jezu światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu mądrości wieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu wesele anielskie, zmiłuj się nad nami.
Jezu Królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu natchnienie Proroków, zmiłuj się nad nami.
Jezu Mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu Doktorze Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu Oblubieńcze panien, zmiłuj się nad nami.
Jezu korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Jezu ozdobo przenajświętszego Różańca Twojego, zmiłuj się nad nami.
Miłościw bądź, odpuść nam Jezu., zmiłuj się nad nami.
Miłościw bądź, wysłuchaj nas Jezu., zmiłuj się nad nami.
Od wszelkiego złego, wybaw nas Jezu., zmiłuj się nad nami.
Od grzechu każdego, zmiłuj się nad nami.
Od przestąpienia Przykazania Twego, zmiłuj się nad nami.
Od wszelkiego złego przypadku, zmiłuj się nad nami.
Przez Wcielenie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez Narodzenie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez obrzezanie i mianowanie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez prace i trudy Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez Biczowanie i Cierniowa Koronę Twoja, zmiłuj się nad nami.
Przez Ukrzyżowanie i Najdroższa Śmierć Twoja, zmiłuj się nad nami.
Przez Zmartwychwstanie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez Koronowanie Twoje i Przenajświętszej Matki Twojej, zmiłuj się nad nami.
Przez radość i Chwale Twoja, zmiłuj się nad nami.
Przez Najsłodsze Imię Jezus Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez Przyczynę Najświętszej Matki Twoje, zmiłuj się nad nami.
Przez Przyczynę wszystkich Świętych Twoich, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Antyfona:
Wieża najmocniejsza: Imię Pańskie. Do niej się ucieka sprawiedliwy i wywyższon będzie i wszelki, który by wzywał Imienia Pańskiego, zbawion będzie.

Na Imię Jezus niech wszelkie kolano upada.
Niebieskie, ziemskie i piekielne.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, ktoryś chwalebnym i przedziwnym Imieniem Jezus, najmilszego Jedynego Syna Twego, Odkupiciela naszego, mianować raczył, dajże nam, abyśmy tegoż błogosławionego Zbawiciela naszego chwalebnie wielbiąc na ziemi, mogli z Nim w niebie szczęśliwego towarzystwa wiekuiście zażywać. Który żyje i króluje z Tobą na wieki wieków. Amen.

Modlitwy: