O Maryjo z nami bądź

...O Maryjo moja umiłowana,
pragnę być przy Tobie i dziękować Ci
za łaski mi ofiarowane,
za Twą cudowną opiekę
nad każdym z nas.
O Maryjo,Twa bezgraniczna miłość
każdego dnia ogarnia nas.
Jakże jestem szczęśliwa,
bo poprzez moje serce
Twoja matczyna miłość przepływa.
Miłość jak zdrój kryształowy,
który umacnia i uzdrawia...
O Maryjo,nie opuszczaj nigdy nas,
Ty rozpalaj w nas tę miłość.
O Maryjo,bądź z nami w każdy czas...

Małgosia z Płocka

Modlitwy: