1. DZIEŃ

POCHWALONY BĄDŹ PANIE JEZU CHRYSTE
za nowy dzień, dar Twojej dobroci.
Udziel nam łaski i siły,
byśmy ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżyli.
Spraw, byśmy w doli i niedoli, według przykazania,
miłością się kierowali,
a pełni ufności w Twoje obietnice,
spotkanym ludziom dobrze czynić mogli,
Błogosławieństwo Twego imienia niech stale nam towarzyszy,
byśmy twą wolę pełnili i w rozgwarze tego świata nie zapominali,
że nasza ojczyzna jest w niebie.
Boże nasz i Panie,
Twoja łaska niech wspiera każdy nasz uczynek,
a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta,
niech Twoją chwałę pomnaża
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

JUŻ NASTAŁ PORANEK
Boże mój i Panie,
do służenia Tobie jestem gotowy.
Moje myśli i słowa,
pracę i odpoczynek,
cały ten dzień
Tobie w ofierze poświęcam.
Niech mnie błogosławi
Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.
Cokolwiek mnie dziś spotka,
chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać.
Na chwałę imienia Twego
niech się wszystko stanie.
Chcę głosić Twoją chwałę
i sławić Twoją dobroć.
Słowo Boże:
"Jam jest twój Bóg... Nie będziesz miał bogów innych, prócz mnie!"

Modlitwy: