16. DZIEŃ

BOŻE MÓJ I ZBAWCO
z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień.
Wychodzę mu naprzeciw,
gotowy jestem przyjąć wszystko,
co on mi przyniesie.
Nie wiem, czy radość, czy smutek mnie czeka.
Ty wiesz wszystko.
Wszystko od Ciebie pochodzi.
Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością.
Pełen ufności, wsparty Twoją łaską,
licząc na dobroć Twojego Serca,
idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia.
Tobie poświęcam wszystkie moje kroki,
moje słowa i czyny i cały świat mojego serca.
Błogosław mnie i prowadź.
Niech ten dzień zbawienie przybliży
mnie i wszystkim drogim mi osobom.
Obyśmy się wszyscy do Ciebie zbliżyli!

SŁOŃCE SPRAWIEDLIWOŚCI
wzejdź za naszych dni w Kościele!
Niech świat Cię pozna.
Zmiłuj się Panie.
Niech blask Twej chwały
rozbłyśnie nad nami.
Naszym słabym siłom
daj moc czynić pokój.
Panie zmiłuj się.
Jezu Chryste,
daj, byśmy z Tobą byli jedno,
jak Ty z Ojcem,
teraz, zawsze i na wieki.
Panie, zmiłuj się!

CIEBIE BOŻE, CHWALIMY,
Ze wszystkich sił wielbimy.
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego, Dawco wszystkiego dobrego,
W dobroci nieskończony, Bądź na wieki chwalony.
Tobie Anieli w niebie Nucą: Święty, Święty, Święty!
I bez ustanku Ciebie Wielbią Boże niepojęty!
Chwała Twa, wieczny Panie, na wieki nie ustanie.
Ojcze, któryś z niczego Wszystko stworzył, utrzymujesz!
Tyś początkiem wszystkiego, Wszystkim rządzisz, zawiadujesz!
I my wielbimy Ciebie Wzorem Aniołów w niebie.

Słowo Boże:
"Jezus powiedział:
Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia." (J 8, 12)

Modlitwy: