26. DZIEŃ

PANIE, BOŻE MÓJ,
pomóż mi świadomie powitać światło dnia.
Otwórz oczy mojej wiary, bym Ciebie we wszystkim odnajdywał.
Niech uwielbione będzie Święte Imię Twoje.
Dziękuję za ten dzień, za moje istnienie i za wszystko, co z Twojej ręki pochodzi.
Poświęcam Ci moje myśli, słowa i czyny. Spraw, by ku Twojej chwale zmierzały.
Chcę wszędzie rozpoznawać ślady Twoich dzieł.
W moich bliźnich pragnę widzieć obraz Twojego Oblicza.
Napełnij mnie swoim światłem i mocą.
Kieruj mnie na drogach miłości, bym Twoją wolę wypełniał.
Twoje błogosławieństwo niech spocznie na mnie.
Panie, bądź ze mną i z drogimi mi osobami.
Napełnij nas swoją miłością, byśmy wiernie Tobie służyli.
Zachowaj nas od nieszczęść i grzechu każdego.
Niech mnie na ten dzień błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

WSZYSTKIE NARODY WYSŁAWIAJCIE PANA,
radujcie się i służcie mu z wielką pokorą.
Wszystkie narody - wysławiajcie Pana.
Wszystkie dzieła Pańskie - wysławiajcie Pana.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie.
Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.
Ogniu i gradzie, śniegu i mgło -wysławiajcie Pana.
Błyskawice i chmury - wysławiajcie Pana.

WSZYSTKIE NARODY WYSŁAWIAJCIE PANA,
radujcie się i służcie Mu z wielką pokorą.
Dnie i noce - wysławiajcie Pana.
Światłość i ciemności - wysławiajcie Pana.
Góry i pagórki - wysławiajcie Pana.
Morza i rzeki - wysławiajcie Pana.
Wszystko, co na ziemi rośnie, niech chwali Pana.
Co się w morskich głębinach porusza,
niechaj chwali Pana.
Ptaki niebieskie i dzikie zwierzęta,
wychwalajcie Pana.

WSZYSTKIE NARODY ZIEMI - WYSŁAWIAJCIE PANA,
radujcie się i służcie Mu z wielką pokorą.
Wszyscy ludzie - wysławiajcie Pana.
Narody i rasy - wysławiajcie Pana.
Kobiety i mężczyźni - wysławiajcie Pana.
Młodzieńcy i starcy - wysławiajcie Pana.
Ubodzy i bogaci - wysławiajcie Pana.
Zdrowi i chorzy - wysławiajcie Pana.
Wszyscy chrześcijanie - wysławiajcie Pana.
Wszystko, co żyje - niechaj sławi Pana.

WSZYSTKIE NARODY - WYSŁAWIAJCIE PANA,
radujcie się i służcie Mu z wielką pokorą.

Słowo Boże:
"Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam Bóg przebywa."

Modlitwy: