Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc

Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc,
za to, że znowu obudziłem się do życia.
Błogosław mi i pomóż,
żeby to był dobry dzień.
Proszę Cię, Boże, który jesteś
Miłością, bym był podobny
do Ciebie.
Bym był dobry dzisiaj i zawsze.
Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich
w domu i w pracy.
Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy
nie zrobił. Daj, żeby życie moje
było radością dla mnie i dla wszystkich,
z którymi mam kontakt przez cały
dzień aż do wieczora.

Modlitwy: