Psalm 108 - Prośba o zwycięstwo

Utwierdzone jest serce moje, o Boże!
Chcę Ci śpiewać i grać.
Ocknij się, chwało moja.
Zbudź się, harfo i cytro:
uprzedzić pragnę jutrzenkę.
Będę Cię wysławiał, Jahwe, pośród ludów,
pośród narodów będę Ci śpiewał hymn.
Bo Twoja łaskawość przewyższa niebiosa,
aż do obłoków sięga Twoja wierność.
Niech się wzniesie w niebiosach, o Boże,
i na wszystkiej ziemi Twa chwała!
Aby wyzwoleni byli Twoi wybrani,
niech okaże pomoc Twa prawica, wysłuchaj mnie.
Bóg przemówił w swoim Przybytku:
„Z radością uczynię działy w Sychem
i dolinę Sukkot wymierzę.
Do mnie należy Gilead, mój jest Manasse,
Efraim jest hełmem mej głowy a Juda moim berłem.
Moab to dla mnie misa do mycia,
na Edom rzucę mój sandał,
nad Filisteą wzniosę okrzyk zwycięstwa”.
Kto mnie wprowadzi do miasta warownego,
kto mnie zawiedzie aż do Edomu?
Czyż to nie Ty, o Boże, któryś nas odrzucił,
i już nie wyruszasz, Boże, z naszymi wojskami?
Udziel nam pomocy przeciw ciemięzcy,
bowiem próżna jest pomoc człowieka.
Z Bogiem dokonamy czynów męstwa,
to On podepcze naszych wrogów.

Modlitwy: