Psalm 11 - Ufność w Bogu

U Jahwe szukam schronienia!
Jakże możecie mówić do mnie:
„Uciekaj w góry jak ptak!
go oto złoczyńcy naciągają łuk
i zakładają strzałę na cięciwę,
by godzić wśród ciemności w ludzi prawych.
Gdy runą podwaliny,
cóż zdoła osiągnąć sprawiedliwy?”
Jahwe [mieszka] w swym świętym Przybytku,
Jahwe ma w niebie swój tron.
Oczy Jego patrzą [na świat],
wzrok Jego śledzi synów ludzkich.
Jahwe przypatruje się bacznie sprawiedliwemu i bezbożnemu,
a tego, kto skory jest do gwałtu, ma w nienawiści.
Na bezbożnych spuszcza On deszcz rozżarzonych węgli i siarki,
a wicher ognisty jest ich udziałem.
Bo Jahwe jest sprawiedliwy i miłuje sprawiedliwość.
Prawi oglądać będą Jego oblicze.

Modlitwy: