Psalm 115 - Tylko Jahwe Bogiem prawdziwym

Nie nam, o Jahwe, nie nam,
lecz Imieniu Twemu daj chwałę
za Twą łaskawość, za wierność Twoją.
Czemuż by mieli mówić poganie:
„Gdzież jest ich Bóg?”
Nasz Bóg jest w niebiosach,
cokolwiek zechciał, to uczynił.
Ich zaś bałwany są srebrem i złotem —
to dzieła rąk człowieka.
Mają usta, a nie mówią,
mają oczy, a nie widzą,
uszy mają, ale nie słyszą,
mają nozdrza, lecz nie czują zapachu.
Ich ręce nie mogą dotykać,
nogi mają, ale nie chodzą,
ich gardła nie wydają nawet szeptu.
Staną się jak one ci, którzy je wykonali,
i każdy, kto w nich nadzieję pokłada.
Dom Izraela zaufał Jahwe,
On ich obroną i tarczą.
Dom Aarona zaufał Jahwe,
On ich obroną i tarczą.
Bojący się Jahwe w Jahwe pokładają ufność,
On ich obroną i tarczą.
Jahwe o nas pamięta i błogosławi nam,
błogosławi domowi Izraela,
błogosławi domowi Aarona,
błogosławi tym, którzy boją się Jahwe:
zarówno małym, jak i wielkim.
Niechaj was Jahwe rozmnoży,
was i dzieci wasze.
Bądźcie błogosławieni przez Jahwe,
który stworzył niebo i ziemię.
Niebo — niebo do Jahwe należy,
ziemię dał On synom Adama.
Nie umarli wysławiają Jahwe
ani nikt z tych, co zstępują do krainy milczenia,
ale my będziemy błogosławić Jahwe
odtąd i po wszystkie wieki.

Modlitwy: