Psalm 12 - Przeciwko kłamstwu i obłudzie

Pośpiesz z pomocą, Jahwe, bo nie ma już pobożnych,
zanikła wierność pośród synów człowieczych.
Okłamują się wzajemnie,
pochlebstwa mają na ustach, a obłudę w sercu.
Oby Jahwe wyniszczył wszelkie wargi przewrotne
i wszelki język zuchwały,
tych, co się chełpią: „Język jest naszą potęgą;
pomocą — wargi nasze. Któż nas przemoże?”
„Wobec ucisku nędznych i jęku ubogich
teraz powstanę — mówi Jahwe —
by przynieść im wybawienie, którego tak pragną.”
Słowa Jahwe to słowa czyste,
srebro wytopione w tyglu,
po siedmiokroć oczyszczone z żużla.
Ty ich dotrzymasz, Jahwe,
Ty nas na zawsze uchronisz od tego plemienia,
choć nikczemnicy krążą wszędzie
i podłość się panoszy pośród synów człowieczych.

Modlitwy: