Psalm 123 - Modlitwa pogardzanych

Do Ciebie wznoszę me oczy,
który przebywasz w niebiosach.
Oto jak oczy sług na ręce ich pana,
a oczy służebnicy na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Jahwe, Bogu naszemu,
aż się zlituje nad nami.
Zlituj się, Jahwe, zlituj się nad nami,
bośmy nad miarę nasyceni wzgardą.
Ponad miarę nasycona jest dusza nasza
szyderstwem możnych i pogardą pysznych.

Modlitwy: