Psalm 124 - Ocalenie od wrogów

Gdyby nie Jahwe, który był z nami —
niechaj Izrael to przyzna —
gdyby nie Jahwe, który był z nami,
gdy ludzie przeciw nam powstali,
byliby nas oni żywcem pochłonęli,
gdy gniew ich przeciw nam rozgorzał.
Wówczas zatopiłyby nas wody,
potok by nas pogrążył,
wówczas pochłonęłyby nas
wody wezbrane.
Błogosławiony Jahwe, że nas nie wydał
ich zębom na pastwę.
Dusza nasza uniknęła jak ptak
sieci ptaszników:
sieć została porwana,
a myśmy ocaleli.
Nasz ratunek w Imieniu Jahwe,
który stworzył niebo i ziemię.

Modlitwy: