Psalm 131 - Zdanie się na Boga

Jahwe, nie wynosi się serce moje
ani się nie wywyższają moje oczy,
nie kuszę się o rzeczy wielkie
lub o zbyt wspaniałe dla mnie.
Nie, jam uciszył i uspokoił mą duszę:
jak niemowlę na łonie swej matki,
jak niemowlę, tak we mnie dusza moja.
Izraelu, zaufaj Jahwe
już teraz i na wieki.

Modlitwy: