Psalm 136 - Litania dziękczynna

Wysławiajcie Jahwe, bo dobry jest,
bo na wieki Jego łaskawość.
Wysławiajcie Boga nad bogami,
bo na wieki Jego łaskawość.
Wysławiajcie Pana nad pany,
bo na wieki Jego łaskawość.
Tego, który sam wielkie cuda czyni,
bo na wieki Jego łaskawość.
Który w mądrości stworzył niebiosa,
bo na wieki Jego łaskawość.
Który utwierdził ziemię nad wodami,
bo na wieki Jego łaskawość.
Który stworzył wielkie światła,
bo na wieki Jego łaskawość.
Słońce, by we dnie władało,
bo na wieki Jego łaskawość.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą,
bo na wieki Jego łaskawość.
Który poraził Egipt śmiercią pierworodnych,
bo na wieki Jego łaskawość.
I wyprowadził stamtąd Izraela,
bo na wieki Jego łaskawość.
Ręką potężną i wyciągniętym ramieniem,
bo na wieki Jego łaskawość.
On Morze Sitowia na części podzielił,
bo na wieki Jego łaskawość.
I przeprowadził środkiem Izraela,
bo na wieki Jego łaskawość.
A faraona z jego wojskiem strącił do Morza Sitowia,
bo na wieki Jego łaskawość.
On lud swój przez pustynię prowadził,
bo na wieki Jego łaskawość.
On królów wielkich poraził,
bo na wieki Jego łaskawość.
On wytracił królów potężnych,
bo na wieki Jego łaskawość.
Sichona, króla Amorytów,
bo na wieki Jego łaskawość.
I Oga, króla Baszanu,
bo na wieki Jego łaskawość.
A ich ziemię dał w dziedzictwo,
bo na wieki Jego łaskawość,
jako dziedzictwo słudze swojemu, Izraelowi,
bo na wieki Jego łaskawość.
Pamiętał o nas w naszym poniżeniu,
bo na wieki Jego łaskawość.
Uwolnił nas od naszych ciemięzców,
bo na wieki Jego łaskawość.
On daje pokarm wszelkiemu ciału,
bo na wieki Jego łaskawość.
Wysławiajcie Boga niebios,
bo na wieki Jego łaskawość.

Modlitwy: