Psalm 143 - Pokorna prośba

Wysłuchaj, o Jahwe, modlitwy mojej,
na moje błaganie nakłoń ucha —
dla Twej wierności i sprawiedliwości
racz mnie wysłuchać.
Nie wzywaj na sąd sługi Twego,
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Ściga mnie bowiem mój nieprzyjaciel,
życie moje do prochu poniżył,
strącił mnie do ciemności,
jak tych, którzy pomarli od dawna.
I słabnie we mnie mój duch,
trwoży się we mnie serce moje.
Wspominam dawne dni,
rozważam wszystkie Twoje dzieła,
rozmyślam nad czynami rąk Twoich.
Ku Tobie wyciągam moje ręce,
dusza moja jest jak wysuszona ziemia przed Tobą.
Wysłuchaj mnie, Jahwe, pośpiesz się,
bo duch mój ustaje —
nie kryj przede mną swego oblicza,
żebym się nie stał podobny tym, którzy zstępują do grobu.
Spraw, abym rano poznał Twoje miłosierdzie,
w Tobie mam bowiem nadzieję —
ukaż mi drogę, którą mam iść,
bo wznoszę duszę moją ku Tobie.
Ocal mnie, Jahwe, od moich wrogów,
do Ciebie bowiem się uciekam.
Naucz mnie pełnić Twoją wolę,
bowiem Ty jesteś Bogiem moim.
Niechaj dobry Twój duch mnie prowadzi
po ziemi równej.
Dla Twego Imienia, Jahwe, zachowaj mi życie,
przez Twą sprawiedliwość wywiedź mnie z ucisku.
W łaskawości Twojej wytrać moich wrogów,
wyniszcz wszystkich, którzy mnie uciskają,
bom ja sługa Twój.

Modlitwy: