Psalm 146 - Hymn sławiący pomoc Bożą

Wychwalaj Jahwe, duszo moja!
Pragnę wychwalać Jahwe, jak długo żyć będę,
śpiewać memu Bogu, dopóki będę istniał.
Nie pokładajcie waszej ufności w książętach,
w synu człowieczym, który ocalić nie zdoła,
bo kiedy odda ducha, wróci do swojej ziemi,
w tym dniu zginą jego zamiary.
Szczęśliwy, którego pomocą jest Bóg Jakuba,
który złożył nadzieję w Jahwe, Bogu swoim,
w Nim, który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nim żyje.
On dochowuje wierności na wieki,
oddaje sprawiedliwość uciśnionym,
użycza pokarmu zgłodniałym.
Jahwe wyzwala uwięzionych,
Jahwe otwiera oczy ślepym,
Jahwe uginających się podnosi,
Jahwe miłuje sprawiedliwych.
Jahwe ochrania przybyszów,
wspiera sierotę i wdowę,
ale krzyżuje drogę bezbożnych.
Jahwe będzie królował na wieki,
twój Bóg, Syjonie, z pokolenia w pokolenie.
Alleluja.

Modlitwy: