Psalm 148 - Niechaj niebiosa i ziemia chwalą Boga

Chwalcie Jahwe z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy aniołowie Jego,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Wychwalajcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świetliste.
Chwalcie Go wy, nieba najwyższe,
i wy, wody nad niebiosami.
Niech wychwalają Imię Jahwe,
bo dał rozkaz i zostały stworzone.
Ustalił je na wszystkie wieki,
dał prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Jahwe, [wy] z ziemi:
potwory i wszystkie morskie głębiny.
Ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
wichrze burzliwy, Jego słów wykonawco.
Góry i wszystkie wzgórza,
drzewa owocowe i wszystkie cedry.
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
płazy i ptactwo skrzydlate.
Królowie ziemscy i wszystkie narody,
książęta i wszyscy sędziowie ziemi.
Młodzieńcy, a również i dziewice,
starcy wraz z dziećmi.
Niech wychwalają Imię Jahwe,
bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
Jego majestat jest ponad niebo i ziemię.
On wywyższa róg ludu swojego,
dumę dla wszystkich Jego wiernych,
dla synów Izraela, ludu tak Mu bliskiego.
Alleluja.

Modlitwy: