Psalm 16 - Bóg źródłem szczęścia

Strzeż mnie, o Boże, do Ciebie się bowiem uciekam!
Rzekłem do Jahwe: „Panie, Tyś moim szczęściem!
Nicością są wszystkie bóstwa w kraju.”
Choć wszyscy ich zwolennicy [nazywają je] wspaniałymi,
mnożą swe bóstwa i ubiegają się o ich życzliwość —
ja nie będę im składał ofiar z krwi
ani nawet nie wypowiem wargami ich imienia.
Jahwe, Tyś częścią mego dziedzictwa i mej czary,
Ty dzierżysz w swym ręku mój los.
Sznury miernicze przydzieliły mi żyzne łany;
o tak, dziedzictwo moje jest mi niezmiernie miłe.
Błogosławię Jahwe, że był mi doradcą,
sumienie moje napomina mnie nawet nocą.
Mam zawsze Jahwe przed swymi oczami;
gdy On jest po mej prawicy, nie zachwieję się nigdy.
Przeto raduje się serce moje, weseli się duch mój,
a także i ciało moje spoczywa bezpiecznie.
Nie wydasz mnie bowiem Szeolowi,
nie dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał skażenia.
Ty mi wskazujesz drogę życia:
pełnię radości przy Tobie,
wieczyste rozkosze po Twojej prawicy.

Modlitwy: