Psalm 19 - Wielkość Boga w naturze i w Jego prawie

Niebiosa głoszą chwałę Bożą,
firmament świadczy o dziełach Jego rąk.
Dzień dniowi to opowiada,
noc nocy wieść przekazuje.
Nie jest to mowa, nie są to słowa,
których dźwięku by nie usłyszano;
po całej ziemi głos ich się roznosi,
a słowa ich — po krańce świata.
Tam namiot postawił On dla słońca.
Ono zaś, podobne do oblubieńca wychodzącego ze [ślubnej] komnaty,
promienieje radością jak bohater, który bieg swój rozpoczyna.
Wschodzi na jednym krańcu nieba,
a kończy swój bieg okrężny na drugim;
nic nie skryje się przed jego żarem.
Prawo Jahwe jest doskonałe —
jest pokrzepieniem duszy;
ustawy Jahwe są niezmienne —
uczą prostaczków mądrości;
nakazy Jahwe są słuszne —
przynoszą sercu radość;
przykazania Jahwe są nieskazitelne —
rozjaśniają oczy;
bojaźń Jahwe jest czysta —
trwająca na wieki;
wyroki Jahwe są prawdą —
wszystkie sprawiedliwe;
cenniejsze są od złota,
i słodsze nad miód,
nad patokę z plastra miodu.
Choć sługa Twój przestrzega ich gorliwie
i bardzo sumiennie stara się je zachować —
któż jednak zdoła spostrzec bezwiedne uchybienia?
Zechciej mnie uwolnić od błędów popełnionych nieświadomie!
Ustrzeż także sługę swego od grzechów pychy,
by mną nie owładnęły!
Wówczas bez skazy będę
i wolny od ciężkich przewinień.
Niech słowa moich ust i myśli mego serca
znajdą upodobanie u Ciebie,
Jahwe, Opoko moja i mój Wybawicielu!

Modlitwy: