Psalm 20 - Modlitwa za króla

Niech Jahwe cię wysłucha w dzień utrapienia,
niech będzie ci obroną Imię Boga Jakuba!
Oby ci zesłał pomoc ze Świątyni
i był twoim wsparciem z Syjonu!
Niech wspomni na wszystkie twoje ofiary
i niech Mu miłe będzie twoje całopalenie.

Niech ci użyczy, czego serce twoje pragnie,
i niechaj spełni wszystkie twoje zamierzenia!
Obyśmy mogli święcić twoje zwycięstwo
i wznieść chorągwie w Imię Boga naszego!
Niech Jahwe wypełni wszystkie twoje prośby!
Teraz wiem, że Jahwe użyczy zwycięstwa swemu pomazańcowi,
że go wysłucha z nieba, świętej swej siedziby,
wspierając mocą swej zbawczej prawicy.
Jedni siłę w wozach bojowych [upatrują], inni w rumakach,
my zaś silni jesteśmy Imieniem Jahwe, Boga naszego.
Tamci załamują się i upadają,
my zaś stoimy mocno i trwamy nieugięcie.
Jahwe, użycz zwycięstwa królowi,
wysłuchaj nas w dniu, w którym Ciebie wzywamy!

Modlitwy: