Psalm 23 - Jahwe, Dobry Pasterz

Jahwe jest moim Pasterzem:
nie zbraknie mi niczego.
Umieścił mnie na zielonych pastwiskach,
prowadzi mnie do wód, przy których mogę odpocząć,
i pokrzepia mnie.
Wiedzie mnie prawymi drogami
przez wzgląd na swe Imię.
Choćby mi przyszło kroczyć w mrocznej dolinie,
nie będę się lękał zła,
bo Ty jesteś ze mną;
Twoja laska i Twój kij pasterski
dodają mi otuchy.
Zastawiasz dla mnie stół
na oczach moich ciemięzców;
namaszczasz głowę moją olejkiem,
a puchar mój napełniony jest po brzegi.
Zaprawdę, dobroć i łaskawość towarzyszą mi
przez wszystkie dni mojego życia;
i będę mieszkał w Domu Jahwe
po kres moich dni.

Modlitwy: