Psalm 30 - Pieśń dziękczynna po wyzdrowieniu

Wysławiam Cię, Jahwe, boś mnie uratował
i nie dozwolił, by przeciwnicy moi mieli uciechę ze mnie.
Jahwe, Boże mój, wołałem do Ciebie
i uzdrowiłeś mnie.
Jahwe, wywiodłeś mnie z Szeolu,
przywróciłeś mi życie
i nie dopuściłeś, bym zstąpił do grobu.
Śpiewajcie na cześć Jahwe, wy, którzy Mu wierni jesteście,
i wysławiajcie Jego święte Imię!
Bo Jego gniew trwa tylko chwilę,
lecz łaska Jego — przez całe życie;
wieczór przynosi łzy,
a ranek wesele.
A ja myślałem, beztroski i pewien siebie:
„Nigdy się nie zachwieję!”
Jahwe, w łaskawości swojej
umocniłeś moje znaczenie,
lecz gdy ukryłeś swe oblicze,
ogarnęła mnie trwoga.
Wołałem do Ciebie, Jahwe,
i błagałem Pana mego o zmiłowanie:
„Jakaż korzyść z krwi mojej,
z mojego zejścia do grobu?
Czyliż proch Cię będzie chwalił,
czy będzie głosił Twą wierność?
Wysłuchaj mnie, Jahwe, i bądź mi miłościw,
Jahwe, przybądź mi z pomocą!”
Tyś lament mój zamienił w taniec radosny,
zdjąłeś ze mnie wór pokutny
i przepasałeś mnie weselem,
abym ja — nie milknąc — śpiewał na Twoją cześć.
Jahwe, Boże mój, Ciebie wysławiać będę na wieki!

Modlitwy: