Psalm 34 - Bóg wspomożycielem swoich wiernych

Będę błogosławił Jahwe w każdym czasie,
chwała Jego zawsze na moich ustach!
Jahwe jest chlubą moją!
Niech to usłyszą pokorni i niech się radują.
Uwielbiajcie Jahwe wraz ze mną,
wychwalajmy wspólnie Imię Jego!
Szukałem Jahwe, a On mię wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
podnieście ku Niemu wzrok, a jasność was opromieni
i twarzy waszej nie okryje rumieniec wstydu.
Oto ubogi wołał, a Jahwe go wysłuchał
i wybawił od wszelkiej udręki.
Anioł Jahwe rozbija obóz
wokół tych, którzy się Go boją, i wybawia ich.
Zakosztujcie i przekonajcie się, jak dobry jest Jahwe!
Szczęśliwy człowiek, który się Jego powierzył opiece.
Żyjcie w bo jaźni Jahwe, wy, Jego święci,
ci bowiem, którzy się Go boją, nie cierpią niedostatku.
Możni zaznają biedy i głodu,
lecz tym, którzy Jahwe szukają, na niczym nie zbywa.
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie,
nauczę was bojaźni Jahwe.
Komuż życie [nie] jest drogie,
któż by [nie] pragnął dni, w których by zaznał szczęścia?
Strzeż języka swego przed złem,
a ust swoich od mowy fałszywej!
Unikaj zła, a czyń, co dobre,
szukaj pokoju i pilnie on zabiegaj!
Oczy Jahwe spoczywają na sprawiedliwych,
a uszy Jego nachylone są ku ich wołaniu.
Oblicze Jahwe [zwraca się gniewnie] przeciw tym, co zło czynią,
by pamięć o nich zetrzeć z ziemi.
Gdy [sprawiedliwi] wołają, Jahwe ich wysłuchuje
i wybawia od wszelkiej udręki.
Bliski jest Jahwe tym, których serce złamane,
a strapionych na duchu wybawia.
Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego,
ale Jahwe od wszystkich go uwalnia.
On strzeże wszystkich kości jego,
ani jedna z nich nie będzie złamana.
Nieprawość zabija bezbożnego;
kto nienawidzi sprawiedliwego, będzie ukarany.
Jahwe wybawia dusze swoich sług;
kara nie dosięgnie tych, którzy się do Niego uciekają.

Modlitwy: