Psalm 54 - Prośba o pomoc Bożą przeciwko wrogom

Boże, wybaw mnie [mocą] Twego Imienia,
potęgą swoją oddaj mi sprawiedliwość!
Boże, słuchaj modlitwy mojej,
nakłoń ucha ku słowom moich ust!
Bo powstali przeciwko mnie zuchwalcy,
a gwałtownicy nastają na życie moje;
na Boga wcale się nie oglądają.

Oto Bóg jest mi pomocą,
Pan jest ostoją mego życia.
Niechaj zło odwróci się przeciwko moim wrogom,
zetrzyj ich w imię Twej wierności!
Ochotnym sercem złożę Ci ofiarę,
będę wysławiał Imię Twoje, Jahwe,
bo pełne jest dobroci.
Ono wyzwoliło mnie z wszelkiego ucisku,
a oko me napawa się widokiem [upadku] moich wrogów.

Modlitwy: