Psalm 61 - Modlitwa na obczyźnie

Usłysz moje wołanie, Boże,
przyjmij modlitwę moją!
Z krańców ziemi wołam do Ciebie,
bo duch we mnie upada.
Wprowadź mnie na skałę,
która jest dla mnie zbyt wysoka!
Tyś bowiem moją ucieczką,
wieżą obronną przed nieprzyjacielem.
Obym mógł zawsze gościć w Twoim namiocie
i znaleźć schronienie w cieniu Twych skrzydeł. 

Wszak słyszałeś, o Boże, moje ślubowania,
więc też wypełnisz pragnienie tych,
którzy czczą Twoje Imię.
Użycz królowi długich dni życia,
niech lata jego idą z pokolenia w pokolenie!
Niech panuje wiecznie w obliczu Boga;
użycz mu łaski i wierności, aby go strzegły!
I tak na wieki opiewać będę Imię Twoje,
wypełniając codziennie moje śluby.

Modlitwy: