Psalm 63 - Tęsknota za Bogiem, najwyższym dobrem

Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie szukam ze wszystkich sił.
Ciebie łaknie dusza moja,
Ciebie pragnie ciało moje
jak ziemia sucha i spragniona, pozbawiona wody.
Pragnąłbym przeto oglądać Cię w Świątyni,
by podziwiać moc i chwałę Twoją.
Bo łaska Twoja cenniejsza jest nad życie;
sławić Cię będą usta moje!
Tak więc będę Cię wielbił, póki mi życia stanie,
w Imię Twoje wznoszę me ręce.
Jak tłuszczem i szpikiem nasyci się dusza moja,
z radością na ustach wargi moje śpiewać będą [Twoją] chwałę.
Kiedy Cię wspomnę na mym posłaniu,
rozmyślam o Tobie w czasie godzin nocnego czuwania.
Boś mi był wspomożeniem,
przeto weselić się będę w cieniu Twych skrzydeł.
Dusza moja przylgnęła do Ciebie
i wspiera mnie Twoja prawica.
Ci zaś, którzy dążą do mej zguby,
zstąpią do czeluści ziemi,
będą wydani pod miecz,
staną się pastwą szakali.
Król wszakże będzie się radował w Bogu;
szczycić się będzie każdy, kto na niego przysięga,
usta kłamców bowiem będą musiały zamilknąć.

Modlitwy: