Psalm 8 - Stwórca i stworzenie

O Jahwe, Panie nasz,
jakże wspaniałe jest Twoje Imię na całej ziemi!
Chwałę Twoją wysławia się na niebiosach.
Z ust dzieci i niemowląt uczyniłeś twierdzę
przeciwko swoim wrogom,
by zamknąć usta przeciwnikowi i buntownikowi.
Gdy spoglądam na Twe niebo,
dzieło Twoich rąk,
na księżyc i gwiazdy,
któreś [na nim] umocował —
czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że o niego się troszczysz?
A uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
uwieńczyłeś go chwałą i godnością.
Ustanowiłeś go panem nad dziełami Twoich rąk,
wszystko złożyłeś u jego stóp:
trzody owiec jak i wszelkie bydło,
a nawet dzikie zwierzęta,
ptactwo powietrzne i ryby morskie,
i [wszystko], co sunie po wodnych szlakach.
O Jahwe, Panie nasz,
jakże wspaniałe jest Twoje Imię na całej ziemi!

Modlitwy: