Psalm 97 - Jahwe - Król czasów ostatecznych

Jahwe jest Królem! Niech się raduje ziemia,
niech się weselą mnogie wyspy!
Ciemności i mgła wokół Niego,
sprawiedliwość i prawo to podstawy Jego tronu.
Ogień szerzy się przed Nim
i spala wkoło Jego przeciwników.
Błyskawice Jego rozświetlają okrąg świata,
ziemia widzi to i drży.
Góry topnieją jak wosk (przed Jahwe),
przed Panem całej ziemi.
Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego
i wszystkie ludy oglądają Jego chwałę.
Wstydem się okryją wszyscy słudzy rzeźbionych bożków,
którzy chwałę w nicości znajdują;
wszyscy bogowie padają przed Nim na twarz.
Słyszy to Syjon i weseli się,
radują się córy judzkie
z wyroków Twoich, Jahwe.
Bo Ty, o Jahwe, Najwyższy, panujesz nad całym światem,
nieskończenie wyniesiony ponad wszystkich bogów.
Jahwe miłuje tych, którzy nienawidzą zła,
strzeże życia swoich wiernych,
wybawia ich z ręki bezbożnych.
Światłość wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla tych, których serca są prawe.
Radujcie się w Jahwe, sprawiedliwi,
i wysławiajcie święte Imię Jego!

Modlitwy: