Cokolwiek uczyniliście najmniejszemu...

Pamiętaj o biedakach, kiedy patrzysz z okna
Na swoje pola,
Na swoje tłuste krowy na pastwisku.
Pamiętaj o biedakach, gdy widzisz w stodole
Obfitość swych zbiorów.
Pamiętaj o biedakach, kiedy wyje wiatr
I padają deszcze.
Biedni nie mają żywności prócz tej,
Którą ty ich nakarmisz,
Ani schronienia prócz domu twego,
Kiedy ich zaprosisz,
Ani ciepła prócz twego ognia jasno płonącego.

"Celtycki ogień"