Modlitwa o światło

Panie, użycz mi, proszę
- modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, Syna mojego Boga -
tej miłości, która nie zna zmierzchu,
by moja lampa czuła dotyk, co roznieca i nie dała się zagasić,
by płonęła dla mnie i dla innych, by dawała światło.
Ty, Chryste, racz zstąpić, zapal nasze lampy,
Nasz Zbawicielu, tak słodki dla nas,
Tak, by mogły płonąć bezustannie w Twej świątyni
I otrzymywać nieskończone światło ze światła nieskończonego,
Aby ciemność została z nas wygnana.

Modlitwa przypisywana św. Kolumbie