O dobrą żonę

Dobry Boże, jeżeli wybrałeś dla mnie drogę małżeństwa,
proszę Cię o błogosławieństwo dla dziewczyny,
która będzie w przyszłości moją żoną.
Niechaj, dzięki Twojej łasce, zachowa swoją czystość -
a ja dla niej niechaj też pozostanę czysty -
abyśmy mogli do siebie należeć w pełni,
wspierając się w każdej chwili życia.
Dopomóż mi, Boże, w odnalezieniu tej,
którą dla mnie wybrałeś jako towarzyszkę życia
i matkę naszych dzieci.
Ty, który jesteś Bogiem Miłości,
zachowaj mnie od pokus, abym w przyszłości mógł
zaopiekować się swoją żoną i dziećmi, które ona urodzi.
Proszę Cię, Boże, czuwaj nad moja przyszłą żoną,
aby nikt nie wyrządził jej krzywdy fizycznej,
psychicznej, ani moralnej.
I spraw, Boże, abyśmy się odnaleźli…