Ty Boże podałeś już niegdyś Syna Twojego

Ty Boże podałeś już niegdyś Syna Twojego z Nieba
na ziemię dla odkupienia nas ludzi
i przyślesz Go jeszcze,
aby nas wszystkich sądził.

Drugiego przyjścia naszego Zbawiciela oczekujemy wszyscy.
Lecz nie tylko na końcu wieków,
gdy po zmartwychwstaniu ciał naszych
zgromadzimy się na sąd powszechny,
sądzić nas będzie,
ale zaraz po naszej śmierci sądzić będzie każdego z nas
i wynagrodzi lub ukarze stosownie do tego jak żyliśmy.

Obyśmy się mogli ostać na tym sądzie
i łaskawego spodziewać się wyroku!
Abyśmy z pociechą w dobrej nadziei mogli stanąć przed Sędzią,
gdy nas z tej ziemi na sąd swój powoła!

Sprawiedliwym i świętym jesteś o Boże i Twoje sądy są sprawiedliwe;
ale też jesteś miłosierny i łaskawy na tych,
którzy wcześnie szukają łaski Twojej i korzystają z niej.
Udajemy się więc do Ciebie, o Boże i błagamy Cię,
przebacz nam i daruj to wszystko,
co tylko kiedykolwiek złego uczyniliśmy:
obroń nas i zachowaj od nowych upadków.
Przybądź na pomoc naszym słabościom,
wzmocnij i utrzymaj nasze dusze w dobrym,
abyśmy byli gotowi, gdy nas z tego życia powołasz
i gdy na sąd ostateczny przyjdziesz.

O Sędzio nasz, obejdź się z nami łaskawie i litościwie,
gdy staniemy przed Tobą i przyjmij nas pomiędzy wierne sługi Twoje,
i umieść w królestwie niebieskim. Amen.