Wiersz

Wiersz jest sercem poety
rozlanym na kartce papieru
atramentem