Auschwitz

E f f a t h a

komora
napełniła się
krzykiem i ciszą

a głuchoniemi
podnieśli jęk
ku słońcu
na uderzenia karabinów

pęknięta szyba
ukrywa ciemność
i zaciska krew
swą tonią
by zgasł
już ból
i zamknięto wrota

o t w ó r z s i ę

na ziemie Dekapolu
spłynął
strumień ognia

7.09.2003