Hymn do pozostałych

Zamknijcie usta

uspokójcie twarze

śmierć w ukryciu
pośród piasku
bogów
jest błogosławieństwem

noście
w sercu
nadzieję

albowiem
owoc trudu
ożywa w dłoniach
pokoleń

26.11.2002