I nagle wszystko stało się morzem

i nagle
wszystko
stało się
morzem

niebo i ziemia

ptaki i krzewy

katedry i wieże

w okopach wody
i w bezgranicznej toni
deszczu

zegary skamieniały

3.10.2003