Miejsce naznaczone

To miejsce
naznaczone

okryte
krzykiem i milczeniem

tu przebywała
śmierć

gołębie
zwiastują ciemność

a niedostrzeżony strach
okazał tu
swą wszechmoc

to miejsce
naznaczone

obawiam się
jego oddechu

17.08.2003