Panie czas końca się zbliża

Panie
czas końca
się zbliża

myśl o sądzie
oblekła nas
w całun strachu

w otchłaniach
i na łąkach
krzyżujemy
po kryjomu
igliwie
i składamy
do grobu
osłupiałe
krzewy cierni

wybaw nas
bowiem zgrzeszyliśmy
nie wierząc
a mając
na wpół
przewiązane wargi
bluźniliśmy
przeciwko Tobie

23 XII 2003