Panie gdy ginie ktokolwiek z nas

Panie
gdy ginie
ktokolwiek z nas
daruj zapomnienie
w śmiertelnym strachu

gdy toczy nas
bólem
a przemienia
niewiarą
śmierć jego
haniebna
uczyń
z rozżalenia
milczenie milczeń

Panie
gdy ginie
ktokolwiek z nas
a twarz jego
naznaczona
opada ku ziemi

niech
martwi wskrzeszeni
i żywi na wieki
jasność Twą
wielbią

P a n i e

9.08.2003