Poeta

poeta
nie opłakuje
niedokończonych wierszy

stanowią one
wierną kopię
jego samego

nie wybiera
rodzaju świadectwa
jakie będzie
niósł

prawda
nigdy
nie leży
pośrodku

a wiersz
pisany
ogryzkiem ołówka
nie urąga
wiecznym piórom

10.11.2002