W roztęsknieniu

W odległości pragnienia
Nie bliżej i nie dalej
W roztęsknieniu dłuższym od cienia
Trwalszym niż echo
Chociaż się powtarza
W popękanym od szeptu milczeniu
Jesteś
Gdybym jeszcze umiał
Cię odnaleźć