Christus Mansionen Benedicat

Na framugach u powały
Kacper, Melchior i Baltazar
zostawili inicjały
jak obyczaj stary kazał.

Szukali Pana, szukali
a On mieszkał w domownikach
więc domy te znakowali:
Chrystus Mansionen Benedicat.

Maria Borcz