Nieobecność

Jeśli tracić czas
to tylko tu
gdzieś na widnokręgu

zapomnieć o ziemi
tylko ocean zieleni
i nieba

przejść przepłynąć
z białej gałązki
na granatowe niebo
najlepiej w maju

a nawet już nie wracać

- ale pozostaje tylko
spóźnienie
nieobecność w oczach
może nikt nie zauważy

a nawet jeśli to
nie trzeba pytać
dlaczego
wiosna

Monika Maśnik