Przed śmiercią

Przed śmiercią
chcę jeszcze raz
złożyć dłonie do modlitwy..
Jeszcze raz
słowa układać
zdania układać w człowieka..
Pozwól mi jeszcze raz
zanim skonam
usłyszeć Twe Słowo
Daj mi
w godzinę śmierci
usłyszeć jeszcze raz
"Bierzcie i jedzcie
oto Ciało Moje"
Chcę jeszcze raz
byś policzył Panie
ostatni raz
moje cierpienie
i zamień je w radość
umierania
do życia.