Cóż to za Kraj

Tu o sprawiedliwość
kamienie wołają.

Tu spryt się nagradza
a wyszydza prawość.

Tu depcze się prawdę
i krzyżuje świętość.

Tu kpi się z proroków,
patriotów, mędrców.

Tu dużo się krzyczy
a robi niewiele.

Tu wyznaje się Boga
jedynie w kościele.

Tu podcina się skrzydła
wielkim ideałom.

Tu życie poświęcić
to jeszcze za mało!

Tu honor, wstyd, dumę
odesłano w baśnie.

- A cóż to za kraj?
- A to POLSKA właśnie!

Z tomiku: "Dotknąć nieba..."